#03 Làm thế nào để phân biệt đúng-sai? Vai trò của đời sống tinh thần và đời sống vật chất

Các bạn thân mến,
🏃‍♀️Trên đường đời dù đi với bất kỳ nhân sinh quan nào, ta đều phải đối diện với câu hỏi: Làm sao để biết phân biệt đúng sai?
❓Và một câu hỏi lớn khác cần được giải đáp: Đời sống vật chất và đời sống tinh thần, cái nào quan trọng hơn?
👴🏻Einstein nói: “Điều quan trọng là không ngừng đặt câu hỏi. Sự tò mò tồn tại là có lý do…”.
👐Thân mời bạn ghi danh để lắng nghe, suy ngẫm và thảo luận cùng diễn giả Hoàng Mạnh Hải nhé.
🔸Thời gian: Chủ Nhật, 05/12/2021, 09:00 – 12:00 🔹(Trong đó, từ sau 11 giờ là dành riêng cho phần hỏi đáp)
🔸Hình thức: online trên nền tảng Zoom
Phần 1
Phần 2
Phần 3