#04 Lòng vị tha và tình liên đới

Poster buổi Lòng vị tha và tình liên đới
Bạn thân mến,
“Làm thỏa mãn đời sống tinh thần đòi hỏi không chỉ kiến thức để hiểu và cảm nhận những cái hay trong văn chương nghệ thuật, mà còn phải biết nhận ra niềm vui từ mối quan hệ với người khác. Tinh thần của ta không tồn tại lẻ loi. Nó nằm trong mối liên hệ với tinh thần của người khác.” (Trích từ sách “Nửa gánh suy tư” của tác giả Hoàng Mạnh Hải)
Mình cần người khác cũng như người khác cần mình. Không ai có thể sống mà không cần ai. Lòng vị tha luôn đi cùng với tình liên đới. “Một cú đập cánh của con bướm ở Brazil có thể gây ra cơn bão ở Texas”.
Đó chính là chủ đề của buổi trò chuyện số 4 của dự án Thắp sáng hải đăng – Hành trình tìm kiếm nhân sinh quan cho các bạn trẻ.
Thân mời bạn ghi danh và tham dự sự kiện này.🤗
Phần 1
Phần 2
Phần 3