Báo cáo hoạt động và tài chính

Báo cáo hoạt động và tài chính được thực hiện hằng năm bởi bộ phận kế toán của doanh nghiệp. Biz Educo sẽ gửi thư đến trực tiếp từng nhà tài trợ để cập nhật thông tin kịp thời.