Giáo dục hướng nghiệp

Giáo dục hướng nghiệp là dịch vụ truyền tải các kiến thức hướng nghiệp nền tảng cho đối tượng học sinh – sinh viên trong việc chủ động hướng nghiệp cho bản thân. 

Hoạt động giáo dục hướng nghiệp được tổ chức với quy mô lớn và miễn phí dành cho cộng đồng.

Tổ chức lớp hướng nghiệp cho trường học

Bạn cảm thấy phương pháp hướng nghiệp mà Biz Educo thực hành phù hợp với trường học mà bạn đang giảng dạy và học tập? Bạn mong muốn có thêm trải nghiệm về thực hành hướng nghiệp theo chuẩn quốc tế?

Vui lòng liên hệ với Biz Educo để chia sẻ nguyện vọng của bạn nhé

Các trường học mà Biz Educo đã tổ chức lớp học giáo dục hướng nghiệp cùng