Liên lạc

Văn phòng làm việc

Địa chỉ: Tòa nhà Mekong Innovation Hub, 910/1 Võ Nguyên Giáp, Sơn Đông, Bến Tre

Hotline: 03455 454 349

Email: hello@bizeduco.edu.

Đăng ký nhận thông tin