Tin tức

Sự kiện

Poster sự kiện

Gặp nhau cuối năm 2021

Đặc biệt, buổi trò chuyện sẽ được dẫn dắt bởi anh Vũ Đức Trí Thể. Anh là một nhà lãnh đạo trẻ, tác giả của cuốn sách “Tuổi trẻ tự vấn”, nhà sáng lập dự án cộng đồng YEI (Youth Empowerment Initiative) – một sáng kiến giáo dục nhằm tiếp sức cho hành trình sửa mình của người trẻ.

Read More »
Poster buổi Lòng vị tha và tình liên đới

#04 Lòng vị tha và tình liên đới

“Làm thỏa mãn đời sống tinh thần đòi hỏi không chỉ kiến thức để hiểu và cảm nhận những cái hay trong văn chương nghệ thuật, mà còn phải biết nhận ra niềm vui từ mối quan hệ với người khác. Tinh thần của ta không tồn tại lẻ loi. Nó nằm trong mối liên hệ với tinh thần của người khác.”

Read More »