Sự kiện

Poster sự kiện
Sự kiện
hoanganh

Gặp nhau cuối năm 2021

Đặc biệt, buổi trò chuyện sẽ được dẫn dắt bởi anh Vũ Đức Trí Thể. Anh là một nhà lãnh đạo trẻ, tác giả của cuốn sách “Tuổi trẻ tự vấn”, nhà sáng lập dự án cộng đồng YEI (Youth Empowerment Initiative) – một sáng kiến giáo dục nhằm tiếp sức cho hành trình sửa mình của người trẻ.

Read More »
Poster buổi Lòng vị tha và tình liên đới
Sự kiện
hoanganh

#04 Lòng vị tha và tình liên đới

“Làm thỏa mãn đời sống tinh thần đòi hỏi không chỉ kiến thức để hiểu và cảm nhận những cái hay trong văn chương nghệ thuật, mà còn phải biết nhận ra niềm vui từ mối quan hệ với người khác. Tinh thần của ta không tồn tại lẻ loi. Nó nằm trong mối liên hệ với tinh thần của người khác.”

Read More »
Sự kiện
hoanganh

#01 Vì sao cần có một nhân sinh quan?

“Nhân sinh quan, quan niệm về kiếp người, là điều mà lẽ ra bất cứ học sinh trung học nào cũng đều có thể kịp trang bị cho mình trước khi kết thúc 12 năm học phổ thông. Nó như ngọn hải đăng trên biển, như tấm bản đồ mà nhờ đó các nhà hàng hải phiêu lưu chân trời góc biển có thể tìm được đường đi đúng. Đời sống con người từ lúc sinh ra đến lúc chết đi chắc chắn phức tạp và nhiều chông gai hơn một cuộc hải hành, thì làm sao ta có thể sống ổn mà không có một nhân sinh quan?”(Trích từ sách Nửa gánh suy tư)

Read More »
Sự kiện
hoanganh

Biz Educo chung tay đóng góp chống dịch Covid-19

Thay mặt cho những đóng góp từ cộng đồng thời gian vừa qua, Biz Educo trích từ nguồn quỹ và trực tiếp đóng góp cho Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre khoản kinh phí 50.000.000 đ (Năm mươi triệu đồng)

Read More »