Nguyễn Thanh Phong

Giám đốc dự án

Phong sinh ra và lớn lên tại Bến Tre, sau khi tốt nghiệp Cử nhân Quản lý Kinh tế, Phong trở về quê hương và bắt đầu khởi nghiệp mô hình kinh doanh F&B tại địa phương. 

Trên hành trình khám phá nghề nghiệp của mình, Phong có cơ hội được đảm trách các công tác xã hội tại cộng đồng địa phương về môi trường, giáo dục hướng nghiệp,…

Từ những trải nghiệm ấy, Phong nhận ra mình có thể góp phần tác động tác động xã hội sâu sắc hơn bằng các giải pháp hướng nghiệp thuận tự nhiên và có cơ sở khoa học. 

Phong tham gia Biz Educo với vai trò Giám đốc dự án. Để có thể hành nghề, Phong đã hoàn thành khoá “Chuyên Viên hướng nghiệp nâng cao”K-01 với Doanh nghiệp Xã Hội Hướng Nghiệp Sông An, khóa đào tạo quản lý tổ chức giáo dục của Faros Education & Consulting.  

Tính đến nay, Phong đã có 70 giờ được đào tạo trong nghề chuyên viên giáo dục và tư vấn hướng nghiệp, 30 giờ tư vấn hướng nghiệp cá nhân và 12 giờ giáo dục hướng nghiệp cộng đồng tích lũy.

0
giờ tư vấn hướng nghiệp tích lũy
0
giờ giáo dục hướng nghiệp tích lũy